Privacy Statement

De Jong Sanitair is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Jong Sanitair houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt De Jong Sanitair uw gegevens vast. De Jong Sanitair gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van De Jong Sanitair, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht De Jong Sanitair rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit melden bij De Jong Sanitair. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

KLIKGEDRAG

Op de websites van De Jong Sanitair worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan De Jong Sanitair haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

INTERNETSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

WIJZIGINGEN

De Jong Sanitair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.